Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Agenda ALV 2018


Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2018 op dinsdag 19 februari a.s. in de zaal De Bres van het Dorpshuis op Fort Vreeswijk.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

A G E N D A

01 Opening door de voorzitter
02 Notulen van de vorige ledenvergadering
03 Mededelingen van het bestuur
04 Jaarverslag van de secretaris
05 Jaarverslag van de penningmeester
06 Verslag van de kascontrolecommissie
07 Benoeming kascontrolecommissie
08 Benoeming controleurs
09 Benoeming viscommissies
10 Benoeming vismeesters
11 Benoeming barcommisie
12 Benoeming commissie Water-en Visstandbeheer
13 Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Henk Zwaan en Aart
Verweij. Het bestuur stelt voor om Bert Duister te benoemen tot
algemeen bestuurder. Nieuwe bestuurskandidaten zijn uiteraard van
harte welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk 4 februari a.s. bij de
secretaris.
14 Wedstrijdprogramma’s
15 Rondvraag
16 Pauze
17 Beantwoording rondvraag
18 Sluiting door de voorzitter