In 2015 de pers


De vereniging in het nieuws in 2015


Wij zijn een actieve vereniging, die niet alleen voor haar eigen leden activeiten ontplooit, maar ook regelmatig haar neus laat zien in de Nieuwegeinse samenleving.

Zo zijn wij actief met het geven van vislessen op basisscholen en in de wijken,
houden visdagen voor mensen met een beperking en houden open wedstrijden in samenwerking met een lokale winkeliersvereniging en meer en nodigen wij alle Nieuwegeiners uit om eens mee te vissen met de familiedag.

Dit alles vraagt om een goed en regelmatig contact met de lokale pers.
Met korte lijnen naar de media kun je sneller publiciteit genereren.
Door persberichten goed voor te bereiden, zelf fotomateriaal beschikbaar te stellen, een actuele website te onderhouden en natuurlijk vooral interessante nieuwtjes en activiteiten te bieden weet onze vereniging zich regelmatig te profileren in Nieuwegein en omstreken.

Daarnaast zorgen het verspreiden van folders, posters en stickers voor nog extra publiciteit.

We zijn dan ook niet voor niets de grootste vereniging van Nieuwegein.Hengels kunnen uit met vissers van De Vaart-Poscar


Molenkruier 01-04-2015 

Thijs Middelkoop

NIEUWEGEIN - Hengelsport- vereniging De Vaart-Poscar zorgt voor een gezonde vis- stand, voor goede toegan- kelijke visplekken en houdt allerlei activiteiten. Men kan er van alles leren over vissen, nieuwe vistechnie- ken en ook meedoen aan viswedstrijden. Vangstgarantie geven is onmogelijk maar de Nieu- wegeinse hengelsportver- eniging doet er alles aan om ervoor te zorgen, dat men plezierig kan vissen.

Zo kunnen Nieuwegeinse sportvissers onder meer te- recht in praktisch alle sier- wateren in Nieuwegein, de beide Fortgrachten, de Riet- put, de Kanovijver, de Park- houtvijver en nog veel meer. Om te mogen vissen is al enige jaren een vispas noodzakelijk. Die kan wor- den gedownload, betaald en uitgeprint op de site van hengelsportvereniging De Vaart-Poscar, www.de vaartposcar.nl. Aanmelding als lid is mogelijk bij een dieren- hengelsportwinkel in Nieuwegein of IJsselstein.

De kosten bedragen 30 euro per jaar. Daarvoor krijgt men ook de vispas.
Voor de jeugdige sportvis- sers is de jeugdvispas in het leven geroepen. Die kost 13,50 euro per jaar. inclusief het lidmaatschap.
Tenslotte is er nog een gratis vergun- ning te downloaden en uit te printen voor beginnende vissertjes tot en met 13 jaar. Met deze vergunning mag met een gewone hengel in een beperkt aantal wateren worden gevist.

 Voor info: www.de vaartposcar.nl Jeugdvissen

Molenkruier 22-04-2015

HSV De Vaart - Poscar begint weer met haar jeugdcompetitie voor kinderen van zeven tot en met dertien jaar.
Voorafgaand daaraan is er vanavond 22 april in het Dorpshuis op Fort Vreeswijk een instructieavond die begint om 18.30 uur.

Zaterdag 2 mei is er tussentijds een inloopochtend aan de singel langs de Zonnebloemstraat.
Tussen 10.00 en 13.00 uur kan de jeugd daar kennismaken met de jeugdcommissie van de vereniging en kan worden geoefend op het hengelen van het wit- vis.
Hengels en aas zijn aanwezig.

Woensdag 29 april wordt een aanvang gemaakt met een leerzame jeugdcompetitie op de woensdagen van 18.30 uur tot 20.15 uur.
Daarbij worden voortdurend adviezen gegeven om zo de fijne kneepjes van het vak te leren.
Na afloop van elke wedstrijd is er voor alle deelnemertjes een gratis drankje, zijn er dagprijzen en is aan het einde van de tien wedstrijden durende competitie een bekeruitreiking.
Ook hier zijn leenhen- gels, aas en maden gratis beschikbaar. 

Het jeugdlidmaatschap, in- clusief de jeugd VISpas is 13,50 euro per jaar. Deelnemen met alle jeugdactiviteiten is altijd gratis. www. devaartposcar.nl.

Voor meer info kan ook contact worden opgenomen met Joop Harm sen, tel. 030-6663522.
Angela Odijk

Vissen rond Fort Vreeswijk

Molenkruier 27-05-2015

VreeswijkK 

Dorpshuis Vreeswijk hield vorige week in samenwerking met Hengelsportvereniging De Vaart - Poscar een viswedstrijd voor de Vreeswijkse jeugd tot twaalf jaar.
Veertien enthousiaste hengelaars had- den zich aangemeld, waaronder ook drie meisjes.
Het werd turen naar de dobbers en een enkeling had beet. Erg goed happen deden de vissen niet.
Maar de sfeer was er niet minder door. Na een goed uur werd de groep weer ontvangen in het Dorpshuis.De hoofdprijs bleek te zijn gewonnen door een van de meisjes, Pilar Jagers. 
Haar vangst was twee voorns met een gezamenlijke lengte van 29 centimeter.
Zij ontving een wisselbeker en een medaille, beschikbaar gesteld door De Vaart - Poscar.
De overige deelnemers gingen met een visdiploma naar huis.De Vaart - Poscar zeventig jaar jong

Molenkruier 10-06-2015

Nieuwegein

Angela Odijk

Het is feest!
Hengelsportvereniging De Vaart - Poscar bestaat immers zeventig jaar. Met tweeduizend leden is zij de grootste vereniging in Nieuwegein. 

Het begon zeventig jaar geleden, in 1945, enkele maanden na de oorlog, met als doel gezelligheid te creëren door viswedstrijden te organiseren, waarna de vis nog werd meegenomen en opgegeten, met na afloop een borreltje-of twee in een plaatselijk café.

Kwaliteit
Tijden veranderen echter, de vis wordt na de vangst niet meer opgegeten, maar weer teruggezet in het water. De hengelsportvereniging houdt namelijk ook de visstand in de gaten en indien nodig worden er zelfs vissen bijgezet in sommige vijvers.
Ook de kwaliteit van het water wordt overal goed georganiseerd voor zowel senioren, dames, jeugd en karpervissers.
En worden er zomeravondwedstrijden, en voor de ‘die-hards’ een wintercompetitie georganiseerd. Elke groep heeft zijn eigen commissie. 
De sfeer tijdens de wed- strijden is altijd goed, en na afloop is er altijd wel een gezellig drankje,” vertelt Aart Verweij, voorzitter en secretaris.
Aart is al vanaf zijn zesde jaar lid van de vereniging; vroeger ging hij samen met zijn vader mee vissen.
Inmiddels zit hij al jaren in het bestuur en is hij werkzaam geweest als penningmeester, en nu als secretaris en voorzitter. Joop Harmsen en Richard Trofimowicz zitten ook al jaren bij de vereniging.
Joop is wedstrijd secretaris en Richard regelt de externe zaken. Aart heeft veel goede herinneringen opgebouwd over de jaren.”Ik heb meegemaakt dat we met de leden een dagje naar de Efteling gingen terwijl de kinderen niet mee mochten.
Of dat een filmavond achteraf te duur bleek te zijn en enkele leden besloten zelf een toneelstuk in te studeren. 
We beleven veel plezier bij de club.” De vereniging geeft ook vis- en biologielessen op basisscholen. “Daarnaast organiseren we jaarlijks een visdag voor mensen met een beperking en vissen we met cliënten van een verzorgingstehuis.” 
Veel leden van het bestuur en commissieleden zijn opgeleid en gecertificeerd op basis van hun functie binnen de vereniging. 
Jaarlijks organiseert het bestuur voor alle vrijwilligers een gezellige dag als dank voor bewezen diensten.

De vereniging is op zoek naar nieuwe bestuurders.
Heeft men passie voor de hengelsport, laat het de vereniging dan weten en wie weet wordt men dan op- geleid tot bestuurslid. 


Aanmelden
Zaterdag 13 juni is er een besloten receptie voor genodigden , oud-bestuursleden en commissieleden om het 70- jarige bestaan te vieren.
In september gaat de vereniging een feestavond organiseren voor alle leden. Hou de site in de gaten voor deze datum. Wil jij ook meedoen met wedstrijdvissen? Meld je dan aan voor de groep senioren, jeugd van 6 t/m 13 jaar, dames of karpervissen.

www.devaartposcar.nl
Bestuursleden van l.n.r: Aart Verweij, voorzitter a.i. en secretaris; Richard Trifimoicz, externe zaken en Joop Harmsen, wedstrijdsecretaris.

Foto: Edwin Koene