Opzeggen / adreswijziging

Leden kunnen veranderingen (adreswijziging, opzeggen lidmaatschap) doorgeven aan de ledenadministratie van Sportvisserij Nederland onder telefoonnummer 0900-2025358 (€ 0,35/min) of via e-mail : ledenadministratie@vispas.nl

Opzeggen VISpas/lidmaatschap dient altijd vóór 1 oktober plaats vinden bij Sportvisserij Nederland