Controle

Je bent als sportvisser - conform de statuten en het huishoudelijk reglement van jouw vereniging - verplicht de (Jeugd)VISpas en bijbehorende Lijst(en) van Viswateren of de Jeugdvergunning direct ter inzage af te geven aan controleurs van de hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen (of van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van Viswateren in te nemen.

De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld in te leveren bij de secretaris van de vereniging onder opgave van reden van inname. Je vist op eigen risico en bent persoonlijk aansprakelijk voor jouw handelingen. Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland en/of de hengelsportvereniging en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De (Jeugd)VISpas, de Lijst(en) van Viswateren en de Jeugdvergunning zijn strikt persoonlijk maar blijven eigendom van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt.

Neemt een controleur documenten in omdat de sportvisser de regels overtreedt, dan moet de controleur de ingenomen documenten direct afgeven of opsturen aan het bestuur van de hengelsportvereniging waarvan de visser lid is. De controleur moet hierbij de reden aangeven waarom de documenten zijn ingenomen. Het bestuur van de vereniging waarvan de visser lid is, besluit daarna of er een sanctie wordt getroffen tegen dit lid en of deze zijn vispapieren terugkrijgt of niet. 

 

-->Klik hier (PDF) voor een kort overzicht met overtredingingen, feitnummers en boetebedragen<--