Bestuursleden

Klik op een naam voor email:
Voorzitter;

Hoofd water en visstandbeheer


tel: 06-11320937


Secretaris : Penningmeester  a.i. : 

tel: 06-21877920
Wedstrijden: 

tel: 06-18791337

Visstandbeheer:

Vacant

Externe zaken en visstandbeheer: 

Vacant


Coödinator Controle: 

Vacant

Bestuurder lid:


Tel: 06 - 50944018