Adverteren op de site

Voorwaarden adverteren 2019Uw bedrijf promoten ?
Dat kan vanaf nu op de website van HSV De Vaart – Poscar  www.devaartposcar.nl

Wijze van adverteren
Op de homepage roteert uw bedrijfslogo of bedrijfsnaam.
Bij het voorbij komen van uw logo of naam klikt u daarop waardoor uw advertentie of aanbieding vol in beeld komt of u wordt direct gelinkt naar uw bedrijfswebsite.
De aanlevering van materiaal en tussentijdse wijzigingen ( maximaal 1 maal per maand ) dienen in principe digitaal plaats te vinden.

Looptijd
De looptijd is van 1 januari t/m 31 december en tussentijds aanmelden kan natuurlijk ook.

Betaling
Facturen zullen waar mogelijk digitaal worden aangeleverd en dienen binnen 30 dagen te worden voldaan.
Blijft betaling achterwege zijn wij helaas genoodzaakt na 60 dagen uw gegevens te verwijderen.
In december ontvangt u van ons een e-mail waarin wij vragen om uw advertentie weer met een jaar te mogen verlengen.

Prijs
De prijs voor 2022 bedraagt op jaarbasis 75,00 euro
Bij tussentijdse aanmelding zal een evenredig deel daarvan in rekening worden gebracht.

Bezoekers
In 2017 werd onze site door meer dan 10.000 bezoekers bekeken.

Aanmelden
Voor aanmelden of nadere informatie kunt u contact opnemen met Bert Duister