Persoonsgegevens

Bescherming persoonsgegevens

HSV De Vaart - Poscar gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. 

Bezoekersstatistieken

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van De Vaart - Poscar bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden door De Vaart - Poscar gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en de identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door u verstrekte persoonsgegevens.

Deze privacy-verklaring is, zonder aankondiging, te allen tijde te wijzigen en/of te herzien.