Algemene bepalingen

Controle en controleurs

Je bent verplicht mee te werken aan controle door controleurs van de hengelsportvereniging op jouw visdocumenten, leefnet, vistuigen en aassoorten. Controleurs moeten zich vooraf legitimeren met een controleurspas van de vereniging.


Nachtvissen

Nachtvissen is in Nieuwegein uitsluitend voor leden van de vereniging, het gehele jaar door onder beperkende voorwaarden uitsluitend toegestaan in de Gracht rond Fort Vreeswijk, de Gracht rond Fort Jutphaas en de Singels gelegen op het industrieterrein Plettenburg/De Wiers.

Voor jeugdleden t/m 14 jaar geldt dat zij in genoemde wateren uitsluitend mogen nachtvissen onder begeleiding van een senior lid van tenminste 18 jaar die eveneens in het bezit is van de vereiste documenten.


Beperkende voorwaarden nachtvissen

 1. Vistentjes en paraplu’s zijn alleen in een groene, bruine of camouflagekleur toegestaan. 
 2. De maten van het vistentje of paraplu mogen maximaal 3,00 x 3,60 m bedragen. 
 3.  Het is strikt verboden schade aan de flora en fauna aan te brengen. 
 4. Sportvissers dienen, indien met de auto, vóór 23.00 uur aan het water te zijn gearriveerd. 
 5. Drankmisbruik en lawaaioverlast zijn verboden. 
 6. Kampvuren zijn niet toegestaan. 
 7. Afval dient in het tentje te worden bewaard.
 8. Iedere visser dient een schepje bij zich te hebben voor het begraven van zijn behoeften.


Karpervissen

Gevangen karpers dienen direct te worden teruggezet. Er mag geen gebruik worden gemaakt van z.g.n. bewaarzakken. Het vissen met drijvend aas is toegestaan. Bij calamiteiten behoudt het bestuur zich het recht voor om deze activiteit direct te verbieden.


Meeneemverbod

In het belang van de visstand is het verboden vis mee te nemen. Alle vis dient direct te worden teruggezet. Uitzondering hierop is het bezit van maximaal 10 aasvissen kleiner dan 20 centimeter en het tijdelijk bewaren van vis in een leefnet tijdens viswedstrijden.


Afval

Bij constatering van overmatig afval tijdens en na het vissen zal de (Jeugd)VISpas van de veroorzaker worden ingenomen. Het bestuur behoudt zich het recht voor het betreffend lid dan voor tenminste 1 jaar uit te sluiten van het lidmaatschap.


Voertuigen

Het is niet toegestaan om auto’s, motoren, brommers, scooters en fietsen aan de waterkant te parkeren. Deze dienen op de daarvoor bestemde verharde wegen of parkeerplaats te worden achtergelaten.


Aansprakelijkheid

Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor schade toegebracht aan andermans eigendommen, tijdens het uitoefenen van de hengelsport.


Overzicht viswateren

Leden van HSV De Vaart - Poscar mogen vissen in alle openbare gemeentewateren binnen de gemeente Nieuwegein, met uitzondering van:


 • de lijnvormige wateren in het Park Oudegein 
 • de wateren in het natuurparkje aan de Reinesteijnseweg 
 • de wateren rond het oostelijk deel van het Sportpark Galecop 
 • de singels in de wijk Batau-Noord, lopend vanaf de Vossenweide tot de Middenweide 
 • de singels in de wijk Batau-Zuid, lopend vanaf de Batauweg tot de Zonnegaarde

Verder mogen leden van Hengelsportvereniging De Vaart - Poscar vissen in de Honswijkerplas in de uiterwaarden van de Lek bij Tull en ’t Waal én in alle wateren vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.