Toespraak 70 jaar bestaan

70 jaar, maar nog springlevend en met ambities. 


Allereerst allemaal hartelijk welkom op onze thuishaven Fort Vreeswijk.

Speciaal wil ik welkom heten de Burgemeester en oud-bestuurslid Wim Spijkers.

Op een dag zoals deze is het gebruikelijk nog eens terug te blikken in de historie van onze vereniging en u daarna een beeld te schetsen van onze huidige situatie.

HSV De Vaart – Vreeswijk werd opgericht op 14 september 1945 met als doel enige gezelligheid te creëren door gezamenlijk wat viswedstrijdjes “voor de pan “ te houden met na afloop een borrel ( of twee ) in een plaatselijk café waar ook jaarlijks een feestavond voor de leden werd gehouden.
U moet zich realiseren dat toen pas enkele maanden de oorlog was afgelopen.
Een periode waarin samen iets ondernemen uit den boze was.

De hengel was toen nog van bamboe met een maximale lengte van 6 meter. Van een picker of feeder had men toen nog nooit gehoord.

OP 14 december 1955 volgde, dankzij het werk van toenmalig penningmeester
Jonkheer Mr. J.C. Molleres, de Koningklijke Goedkeuring.

Naast de oprichting van een jeugdafdeling veranderde er in de loop der jaren weinig aan de aktiviteiten van de club. Wel werd er jaarlijks een open concours gehouden waarbij steevast de eerste prijs een half varken of een dressoir was.

Met de verslaglegging nam men het toen niet zo nauw. Vanaf de oprichting in 1945 tot 1958 zijn er geen stukken voorhanden. Ook over de periode van 1963 tot 1971 valt niets terug te vinden.

Toch zijn er vanuit de overlevering nog wel enige annecdotus te vertellen.

Zo gingen de leden eens met de gehuurde bus een dagje naar de Efteling terwijl de kinderen niet mee mochten.

Tijdens een jaarvergadering kwam er een voorstel om een filmavond te houden voor de leden. Dat bleek echter te duur te worden en daarom werd er besloten om zelf dan maar een toneelstuk in te studeren en op te voeren waarvoor diverse leden zich direkt aanmeldden.

Na voornoemde periode werd mijn vader voorzitter en werd oud- sleepboot kapitein Jan Pauw benoemd tot penningmeester.
Jan was erg zuinig, wat goed van pas kwam in zijn functie, rookte wel dikke sigaren maar had geen notie van financiën.
Mijn vader vond dat ik ( met mijn MULO A opleiding ) dan maar de jaarstukken moest maken. Ondanks mijn veler verzoeken aan Jan om ook tussentijds de stukken aan te leveren, kwam Jan altijd op het laatste moment met zijn administratie, geschreven op de achterzijde van een stapel lege sigarendozen.
Ga er maar aan staan. Ook kwam ik vele malen de term “ongeziene “uitgaven .
Jan bedoelde natuurlijk onvoorziene uitgaven, hij had ooit zoiets gehoord.

Begin jaren 90 werd onze vraag aan de gemeente om meer visrechten te kunnen huren - de visrechten op de gracht van Fort Vreeswijk waren reeds in het bezit van de vereniging terwijl de rechten op het Merwedekanaal om onduidelijke redenen alweer waren afgestoten - beantwoord met de mededeling om eerst maar eens te proberen om samen te gaan met de hengelsportvereniging uit voorheen Jutphaas. - De dorpen Jutphaas en Vreeswijk waren inmiddels opgegaan in de nieuwe gemeente Nieuwegein - zodat de gemeente met slechts één rechtspersoon te maken had.

Na jaren van steeds uitgebreidere samenwerking met HSV De Poscar, welke werd opgericht op 8 september 1951, volgde er op 1 januari 1994 een fusie en werd er gestart met ca. 350 leden. De nieuw voorgestelde naam HSV Nieuwegein werd in de oprichtingsvergadering door de leden van de Poscar weggestemd en om puur emotionele redenen moest de naam Poscar behouden blijven anders ging de fusie alsnog niet door. Het werd dus HSV De Vaart – Poscar. Ook latere voorstellen om de naam alsnog te wijzigen in HSV Nieuwegein werden door de ALV verworpen.

Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot de grootste van Nieuwegein met bijna 2000 leden , is zij voortvarend het digitale tijdperk binnen getreden en levert zij een belangrijke maatschappelijke bijdrage m.n. binnen de gemeente.

Zo worden er jaarlijks ca. 80 wedstrijden georganiseerd voor zowel senioren, dames, jeugd en karpervissers.
Daarnaast geeft de vereniging vis-en biologielessen op basisscholen, organiseert jaarlijks een visdag voor mensen met een beperking en vist met cliënten van een verzorgingstehuis.

De bamboehengel is inmiddels vervangen door lichtgewicht carbonhengels en hebben een lengte van 11 meter en zelfs meer.

De visrechten zijn inmiddels sterk uitgebreid en omvatten thans praktisch alle beschikbare gemeente wateren inclusief de beide Fortgrachten.

Nieuwe leden kunnen zich tegenwoordig online aanmelden en betalen, waarna men direkt kan gaan vissen in ca. 85 % van alle in Nederland beschiktbare viswateren.

Met ca. 25 vrijwilligers als kaderleden en bestuursleden, waarvan veel opgeleid en gecertificeerd op basis van hun functie binnen de vereniging en met een gezonde financiële basis ziet het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Tenslotte wil ik alle vrijwilligers die de organisatie van deze receptie hebben verzorgd, bedanken voor hun inzet.

Ik dank u.

Aart Verweij