Elektrisch vissen in de fortgracht

terug naar overzicht

Zondag, 18 maart 2018

Op verzoek van Sportvisserij Nederland werd op maandag 12 maart j.l. een elektrovisserij in de gracht van Fort Vreeswijk uitgevoerd.De achterliggende rede was om van ons viswater gebruik te mogen maken om acht cursisten die deelnamen aan de cursus elektrovisserij ter afsluiting daarvan nog een praktijkles te geven om zo definitief het gewenste diploma binnen te halen.

    

Rond 15.00 uur ging aldus de boot, voorzien van alle apperatuur , tewater en na vooraf nog een ruime uitleg door de begeleiders van Sportvisserij Nederland gingen de eerste twee cursisten aan de slag om vooral dicht tegen de beschoeiing de daar aanwezige vissen met stroomstootjes voor een korte periode en geheel schadevrij naar boven te halen en te scheppen.

Rond 16.00 uur hadden alle cursisten hun opdracht voltooid en ook allemaal diverse vissoorten gevangen. 

   

In totaal werden er 11 soorten vis geteld waaronder opvallend veel jonge zeeltjes en snoekjes en natuurlijk waren alle aanwezige karpersoorten en een aantal dikke palingen te bezichtigen.

Alle cursisten mochten na afloop hun felbegeerde diploma in ontvangst nemen. IJs en weder dienende zal op maandag 19 maart met nieuwe cursisten nog een tweede afvissing plaatsvinden.

AV