Wedstrijd regels

Visregels Fort Vreeswijk.

•Vissen is uitsluitend toegestaan door eigen leden, met de vaste hengel en weerhaakloos.
•Het gebruik van ( fijnmazige) leefnetten is uitsluitend toegestaan bij wedstrijden.
•Het is verboden te vissen vanaf de zijde van de Lekdijk en langs de begraafplaats.
•Vissen met het method systeem in welke vorm dan ook is verboden.


Bij wedstrijden
•Is de hengel lengte maximaal 13.00m + vislijn 4 meter tuig = 17.00.
•Dienen leefnetten vóór gebruik schoon en droog te zijn om zo het eventuele overbrengen van ziektes te voorkomen.
•Gevangen vissen dienen altijd via het schepnet in het leefnet te worden geplaatst of in het water te worden teruggezet.
•Er mag maximaal 25 kg in een net zitten, b.v. 30 kg wordt er 25 kg genoteerd. Zorg voor meerderen leefnetten.
•Dienen gevangen graskarpers, na melding bij een collega visser, direct te worden teruggezet. Hiervoor zal na afloop van de wedstrijd een gewicht van 3 kilo worden genoteerd.
•Moet de dobber het lood kunnen dragen.
•Mag er maximaal één hengel boven het water zijn.
•Bij koppelwedstrijden kunnen alleen koppels meedoen.
•Dienen koppels op maximaal 1 meter van de visplaats (tegelnummer) naar links of rechts plaats te nemen.
•Zijdelings vissen is toegestaan, maar vis niet verder dan de helft van je buurman.
•Kan er tot uiterlijk drie uur vóór de wedstrijd vrij worden gevist.
•Worden er 1 dag vooraf aankondigingsborden geplaatst.
•Wedstrijdduur: Begin 08:30 uur tot 13:30 uur geldt voor alle dag wedstrijden op het Fort. ( er zijn uitzonderingen zie hiervoor de agenda )
•Is het parkeren langs en achter het scoutinggebouw niet toegestaan. Wel mag er worden gelost en geladen. Uitsluitend leden die in het bezit zijn van een geldige invalide parkeerkaart mogen parkeren bij de invalidensteiger.
Eventuele tussentijdse wijzigingen zullen op de website kenbaar worden gemaakt.
•Vissen met het method systeem in welke vorm dan ook is verboden.
Wedstrijdregels Senioren.

•Wedstrijdduur: 4 uur zonder pauze begin en einde wordt aangegeven door een signaal. Er wordt in vakken gevist. Bij minder dan 16 deelnemers vist men in 2 vakken, boven de 16 in 3 vakken.
•De hengelkeuze: is vrij tenzij anders aangegeven in het wedstrijd programma.
•Eerste signaal: Voeren en vissen.
•Eind signaal: einde wedstrijd heeft men echter een vis aan de lijn dan wordt hij meegeteld.
•Gekleurde maden: het gebruik en het in het bezit hebben van gekleurde maden en poppen is verboden.
•Er wordt gevist onder de landelijke geldende regels.
•Peilen: er mag voor en tijdens de wedstrijd worden gepeild.
•Voeren: Toegestaan vanaf het eerste signaal tot het einde van de wedstrijd, bij het wegen kaart gereed houden, na weging zet ieder zijn eigen vis terug. Er wordt per vak gewogen elke eerste man van het vak moet die taak op zich nemen, tenzij de wedstrijdcommissie anders bepaalt. Iedere deelnemer is verplicht zijn vis te laten wegen, doet hij dat niet krijgt hij een schorsing voor de volgende wedstrijd, Eerder weg, meldt dat voor de wedstrijd aan de commissie.
•Onweer: Bij onweer wordt er afgeblazen, dit beslist de wedstrijdcommissie. ( einde wedstrijd ).
•Vastgestelde viswateren: De vis commissie heeft het recht hier van af te wijken.
•Werpgewicht: Als het werpgewicht boven de 80 gram is ( leeg ) bij aanvang wedstrijd, wijkt men uit naar een gelijkwaardig viswater.
•Voorkeursplaats: Kan men door gezondheid of andere redenen niet ver lopen en dragen meldt men dit aan de commissie en krijgt een plaats zo dicht mogelijk bij zijn auto.
•Inschrijven: Inschrijven gebeurt op het vertrekpunt, hier ontvangt men zijn plaats nummer, dit gebeurt door loting 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd.
•Prijzen: Zij die voor een prijs in aanmerking komen dienen de prijs zelf af te halen, eerder weg, s morgens melden bij de commissie, zo niet dan gaat zijn prijs naar de volgende visser.
Extra wedstrijden: Bij extra wedstrijden moet men zich uiterlijk14dagen van tevoren aanmelden. zie de website.
Wedstrijdregels zomeravond: deze zijn gelijk als die van de senioren.

Inleg wedstrijden :

•Senioren wedstrijden zondag € 5,00.
•Alle wedstrijden op het fort € 5,00.
•Vrijdagavond wedstrijden Fort € 5,00.
•Winter wedstrijden Fort € 5,00.
•Winterwedstrijden Amsterdam-RijnKanaal € 5,00.
•Zomeravond wedstrijden € 3,00.
•Damescompetitie € 10,00.
•Bootjeswedstrijd € 15,00 p.p.