Visregels Fort Vreeswijk

Regels voor het vissen in de gracht van
Fort Vreeswijk

a)Vissen is uitsluitend toegestaan door eigen leden, met de vaste hengel en weerhaakloos

b)Het gebruik van ( fijnmazige) leefnetten is uitsluitend toegestaan bij wedstrijden

c)Het is verboden te vissen vanaf de zijde van de Lekdijk en langs de begraafplaats

d)Vissen met het method systeem in welke vorm dan ook is verboden.

Bij wedstrijden:

Is de hengel lengte maximaal 13.00 meter en de vislijn 4 meter

Dienen leefnetten vóór gebruik schoon en droog te zijn om zo het eventuele overbrengen van ziektes te voorkomen
Gevangen vissen dienen altijd via het schepnet in het leefnet te worden geplaatst of in het water te worden teruggezet

Dienen gevangen graskarpers, na melding bij een collega visser, direct te worden teruggezet. Hiervoor zal na afloop van de wedstrijd een gewicht van 3 kilo worden genoteerd

Moet de dobber het lood kunnen dragen

Mag er maximaal één hengel boven het water zijn

Bij koppelwedstrijden kunnen alleen koppels meedoen

Dienen koppels op maximaal 1 meter van de visplaats (tegelnummer) naar links of rechts plaats te nemen

Zijdelings tot 13 meter toegestaan maar overleg met je buurman zodat niemand hier last van heeft.

Kan er tot uiterlijk drie uur vóór de wedstrijd vrij worden gevist

Bij kleine wedstrijden mag er vrij worden gevist tot op 3 tegelnummers afstand van het wedstrijdparcours

Worden er 1 dag vooraf aankondigingsborden geplaatst

Is het parkeren langs en achter het scoutinggebouw niet toegestaan. Wel mag er worden gelost en geladen. Uitsluitend leden die in het bezit zijn van een geldige en zichtbare invalide parkeerkaart mogen parkeren bij de invalide steiger

Er mag maximaal 25 kilo vis in een leefnet zitten. Is dat b.v. 30 kilo dan wordt er slechts 25 kilo geteld. Zorg voor meer leefnetten.

Vissers mogen mensen die gebruik maken van het wandelpad niet hinderen.

Vissen met het method systeem in welke vorm dan ook is verboden.

Eventuele tussentijdse wijzigingen zullen op de website kenbaar worden
gemaaktDe viscommissie senioren, 1 januari 2022