Wedstrijd regels Senioren

Wedstrijdduur: 4 uur zonder pauze begin en einde wordt aangegeven door een signaal.
Er wordt in vakken gevist.
Bij minder dan 16 deelnemers vist men in 2 vakken, boven de 16 in 3 vakken.

De hengelkeuze: is vrij tenzij anders aangegeven in het wedstrijd programma.

Eerste signaal: Voeren en vissen.

Eind signaal: einde wedstrijd heeft men echter een vis aan de lijn dan wordt hij meegeteld.

Gekleurde maden: het gebruik en het in het bezit hebben van gekleurde maden en poppen is verboden.

Er wordt gevist onder de landelijke geldende regels.

Peilen: er mag voor en tijdens de wedstrijd worden gepeild.

Voeren: Toegestaan vanaf het eerste signaal tot het einde van de wedstrijd, bij het wegen kaart gereed houden, na weging zet ieder zijn eigen vis terug. Er wordt per vak gewogen elke eerste man van het vak moet die taak op zich nemen, tenzij de wedstrijdcommissie anders bepaalt. Iedere deelnemer is verplicht zijn vis te laten wegen, doet hij dat niet krijgt hij een schorsing voor de volgende wedstrijd, Eerder weg, meldt dat voor de wedstrijd aan de commissie.

Onweer: Bij onweer wordt er afgeblazen, dit beslist de wedstrijdcommissie. ( einde wedstrijd ).

Vastgestelde viswateren: De viscommissie heeft het recht hier van af te wijken.

Werpgewicht: Als het werpgewicht boven de 80 gram is ( leeg ) bij aanvang wedstrijd, wijkt men uit naar een gelijkwaardig viswater.

Voorkeursplaats: Kan men door gezondheid of andere redenen niet ver lopen en dragen meldt men dit aan de commissie en krijgt een plaats zo dicht mogelijk bij zijn auto.

Inschrijven: Inschrijven gebeurt op het vertrekpunt, hier ontvangt men zijn plaatsnummer, dit gebeurt door loting 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd.

Prijzen: Zij die voor een prijs in aanmerking komen dienen de prijs zelf af te halen, eerder weg, s’morgens melden bij de commissie, zo niet dan gaat zijn prijs naar de volgende visser.

Komt men meer dan 7 wedstrijden ( zowel voor de zondag als de zomeravond ) dan ontvangt men aan het einde een waardebon.

Voor de zondag geldt: de eerste 3 met het hoogste gewicht krijgen een extra prijs van de 10 wedstrijden opgeteld.

Extra wedstrijden: Bij extra wedstrijden moet men zich uiterlijk 14 dagen van tevoren aanmelden. zie de website.

Wedstrijdregels zomeravond: deze zijn gelijk als die van de senioren.

Puntentelling zomeravond er wordt in vakken gevist 2 of meer ligt aan het aantal deelnemers. Vak bestaat bijvoorbeeld uit 8 deelnemers er zijn er 5 met vis gaat de rest mee voor 6 punten. Niet geweest 8 punten. Er zijn 2 afschrijvers.