Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Agenda ALV 2017

Algemene ledenvergadering 2017
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2017 op dinsdag 6 februari a.s. in de Toneelzaal van het Dorpshuis op Fort Vreeswijk.
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open : 19.30 uur.

A G E N D A
01Opening door de voorzitter

02Notulen van de vorige ledenvergadering

03Mededelingen van het bestuur

04Jaarverslag van de secretaris

05Jaarverslag en begroting van de penningmeester
Tevens verzoekt het bestuur de ALV om toestemming tot de
eventuele aankoop van een eigen clubhuis

06Verslag van de kascontrolecommissie

07 Benoeming kascontrolecommissie

08 Benoeming controleurs

09 Benoeming viscommissies

10 Benoeming barcommissie

11 Benoeming commissie water - en visstandbeheer

12 Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar : Martin Plinck, algemeen bestuurder

Nieuwe bestuurskandidaten zijn uiteraard welkom. Aanmelden uiterlijk 30 januari bij
de secretaris.

13Wedstrijdprogramma’s

14 Rondvraag

15 Pauze

16 Beantwoording van de rondvraag

17 Sluiting door de voorzitter