Visrechten binnenzijde Fort Jutphaas …………….weer terug.

terug naar overzicht

Maandag, 10 september 2018

Nadat we enkele enkele jaren niet mochten vissen vanaf de binenzijde van Fort Jutphaas zijn de visrechten met onmiddelijke ingang weer terug bij onze vereniging.

De Gemeente ( eigenaar van het fort en de gracht ) verwacht wel dat er absoluut geen zwerfvuil wordt achtergelaten en auto’s worden geparkeerd op de aangewezen plaatsen en niet in de bermen en half op de weg of op in – en uitritten van omringende bewoners.

Bij klachten behoudt de Gemeente zich het recht voor om de visrechten direkt weer in te trekken en dat zou jammer zijn voor alle goedwillende vissers die graag een hengel uitwerpen vanaf het Fort.

Dus houd je aan de regels en geniet van de weer nieuwe visplekken.

N.B. De wijziging moet nog worden opgenomen in de Landelijk Lijst van Viswateren.

Het bestuur. AV