Fortgracht Vreeswijk verder beschoeid

terug naar overzicht

Vrijdag, 15 december 2017

De afgelopen week was het een drukte van belang aan de gracht van Fort Vreeswijk. Maar niet vanwege vissers, veel te koud, maar van werklieden die, na overleg met en in opdracht van de gemeente, bezig waren met het aanleggen van een stuk beschoeiing aan de linker voorzijde van de gracht.

Daarmee is er in een vrij korte periode ruim driekwart van de beschoeiing aan de binnenzijde van het Fort geheel vernieuwd en waar nodig aangevuld. Het huidige stuk oever was niet eerder beschoeid en daardoor aan de waterspiegel geheel en inmiddels gevaarlijk uitgehold terwijl grote rattenfamilies daar hun intrek hadden genomen. De ontstane rattenplaag is vooral ook veroorzaakt door personen die meenden dagelijks, ondanks een gemeentelijk verbod, de aanwezige eenden te moeten voeren en dat trekt de ratten aan. Wij zijn en blijven in goed overleg met de gemeente en hopen dat ook het laatste deel aan de rechter voorzijde op termijn zal worden aangepakt waardoor ook de rattenplaag voor een groot deel tot het verleden zal behoren.


Tekst AV Foto’s MP