Haastige spoed is ………………………zelden goed

terug naar overzicht

Vrijdag, 15 december 2017

Dit gezegde blijkt ook van toepassing te zijn bij het even snel aanpassen van onze Eigen Lijst van Viswateren 2018 om deze op tijd bij de drukker te hebben. En dus, twee fouten.

Inmiddels hebben de meeste leden hun nieuwe VISpas 2018 ontvangen met daarbij onze Eigen Lijst van Viswateren en werden we al door enkele attentie leden op de fouten gewezen.

In de betreffende lijst staan een aantal uitgezonderde wateren waaronder : De buitenzijde van de gracht rond Fort Jutphaas. Dit moet zijn : De binnenzijde die in uitgezonderd.
Daarnaast is de Honswijkerplas ten onrechte als uitzondering opgenomen. Dit, voor ons nieuwe viswater, is gewoon bevisbaar zij het met enkele bijzondere bepalingen vanwege gelegen in een recreatiegebied.

Beide wateren zijn wel correct opgenomen in de Visplanner.

Tenslotte ontvingen wij recent bericht van Frans de Witte Active Camping dat zij, om technische redenen, de verkoop van VISpassen voor ons niet voortzetten.

Wij bieden u onze excuses voor het ontstane ongemak.

Het bestuur