Nieuwe regels vissen in gracht rond Fort Vreeswijk

terug naar overzicht

Zondag, 2 juli 2017

Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten een aantal regels in te voeren t.b.v. het vissen in de Fortgracht. Er is in de voorgaande jaren veel geld ge├Čnvesteerd in de visstand waarvan alle leden nu kunnen profiteren.

Om dat in stand te houden zijn enkele maatregelen nodig om de aanwezige vissen zo veel mogelijk te beschermen t.w.

A Bij het vrij vissen is het gebruik van een leefnet niet toegestaan.

B De te gebruiken haken dienen weerhaakloos te zijn.

C Leefnetten ( gebruik alleen bij wedstrijden ) dienen fijnmazig te zijn.

Bovenstaande regels gaan definitief in per 1 januari 2018 maar alle leden worden verzocht hier nu al zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

              

Wijzigingen in visprogramma┬┤s 2017


De dameswedstrijd van 20 juni Vreeswijkserpad wordt verplaatst naar de Fortgracht.

De vrijdagavond wedstrijd van 30 juni wordt verplaatst naar 16 juni.

De vrijdagavondwedstrijd van 25 augustus wordt verplaatst naar 1 september.

Alle deelnemers zijn of worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Het bestuur